سرکار خانم محبوبه اسرافیلیان

MahboobeEsrafiliyan34

متولد سال ۱۳۵۱ اصفهان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی در رشته طراحی و دوخت و کارشناسی ارشد رشته ی طراحی پارجه و لباس مدرس حرفه ای آموزشگاه دینا در رشته طراحی و دوخت و استاد دانشگاه

مهارتها:

دارنده کارت مربیگری رشته طراحی و دوخت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

دارنده مقام اول رشته ی خیاطی مرحله ی شهرستانی دومین جشنواره های الگوهای برتر مربیان سازمان فنی و حرفه ای کشور

دارنده گواهینامه آموزش از صنایع دستی ایران

دارنده ۲۰ گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای در رشته های طراحی و دوخت و صنایع دستی و هنر معال ۴۳۵۰ ساعت آموزش

سابقه فعالیت:

۱۱ سال سابقه ی تدریس